ALLMÄNNA VILLKOR

Campadre Scandinavia AB (org.nr 556795-7245) (hädanefter kallad "Campadre", "oss" eller "vi") tillhandahåller en marknadsplats online på www.campadre.com och www.members.com ("Campadre & Members marknadsplats" eller ”Marknadsplatsen”). På Marknadsplatsen erbjuder säljare ("Säljare") sina produkter för försäljning till dig som kund (nedan kallad "du", ”dig” eller ”din”). Det framgår på produktsidan och i kassan om varan säljs av oss eller en av våra Säljare. Om produkten säljs av en Säljare ingår du ett köpeavtal med den specifika Säljaren och Campadre är i dessa fall inte part till köpeavtalet. Campadre tillhandahåller dock vissa tjänster relaterade till Marknadsplatsen såsom kundtjänst och betalningslösningar.

1. ALLMÄNT

När du använder Marknadsplatsen och/eller lägger en beställning på Marknadsplatsen gäller villkoren i detta dokument ("Campadres villkor") och tillämpliga villkor från din specifika Säljare ("Säljarens villkor"), vilka du hittar under Säljarens egna informationssida på Marknadsplatsen. Campadres villkor och Säljarens villkor benämns tillsammans som villkoren ("Villkoren").

Genom att använda Marknadsplatsen och/eller lägga en order, godkänner du Villkoren samt Campadres integritetspolicy som du hittar här. Som nämns ovan ser du vem Säljaren är på produktsidan och i din kassa. Det är därför viktigt att du läser igenom Villkoren innan du lägger din order. För det fall det skulle uppstå en konflikt mellan bestämmelserna i Säljarens villkor och Campadres villkor har Campadres villkor företräde framför Säljarens villkor.

För att kunna lägga en order på Marknadsplatsen måste du vara över 18 år gammal och bosatt i Sverige. Du får heller inte stå under förmyndarskap eller agera i egenskap av eller för en juridisk person. Campadre förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, exempel på detta kan vara om du har betalningsanmärkningar eller att vi misstänker att du uppgett felaktiga personuppgifter.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Marknadsplatsen vid en viss given tidpunkt är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi och Säljaren reserverar oss för att produkter är slutsålda och för eventuella skriv- eller bildfel i produktbeskrivningar, specifikationer, lagersaldo, priser och annan information som lämnas på produktsidan. Alla bilder som finns på Marknadsplatsen ska ses som illustrationer och är inte utfästelser om produktens faktiska utseende, ursprung eller funktion. Illustrationerna på produktsidan kan därför skilja sig mot den faktiska produkt som du beställt. Vi och Säljaren förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra information om produkten, sluta sälja en produkt samt vägra att verkställa din order. Campadre ansvarar inte för information på Marknadsplatsen som lämnats av Säljaren eller tredje part.

Campadre äger Marknadsplatsen och innehållet (bilder, beskrivningar, varumärken, logotyper etc.) på Marknadsplatsen ägs eller licenseras av Campadre, Säljarna eller annan licensgivare. Enligt immaterialrättslig och marknadsrättslig lagstiftning är du därför förbjuden att använda eller kopiera något innehåll från Marknadsplatsen utan föregående skriftligt godkännande från Campadre.

2. ORDER OCH AVTAL

När du ska lägga din order på Marknadsplatsen måste du först godkänna att du tagit del av och godkänt Villkoren, samt att du åtar dig att efterleva Villkoren. Du måste även bekräfta att du tagit del av Campadres integritetspolicy. Efter att du lagt din order på Marknadsplatsen skickar Säljaren eller vi en orderbekräftelse till dig på den e-postadress som du angett på Marknadsplatsen. Det är därför av största vikt att den e-postadress du angett är korrekt och uppdaterad. Ett köpeavtal mellan dig och Säljaren ingås när din order har bekräftats av Säljaren i en orderbekräftelse. Om vi eller en Säljare av någon anledning inte kan skicka din order kommer du att informeras om detta snarast möjligt. Vi uppmanar dig att spara din orderbekräftelse för framtida hänvisning.

Om vi redan har mottagit betalning för din order eller den återkallas kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du lade din order, i den mån detta är möjligt.

3. PRISER, BETALNING OCH LEVERANSAVGIFTER

De priser som anges på Marknadsplatsen anges i svenska kronor, inklusive moms och tull. Avgifter för frakt och eventuella avgifter för betalsätt anges separat och är inte inkluderat i priset för produkten.

Tillgängliga betalsätt redovisas på Marknadsplatsen och Campadre förbehåller sig rätten att ta bort eller lägga till betalsätt. Campadre har även rätt att ändra betalsätt om ett betalsätt inte fungerar eller godkänns när du ska fullgöra betalning för din order. Observera att vi inte godkänner presentkort, värdecheckar, checkar eller kontanter som betalningssätt på Marknadsplatsen.

Betalning av produkten sker i samband med ordern om du inte valt fakturabetalning eller annat betalsätt som medger senare betalning. Du anger dina betalningsuppgifter när du lägger ordern genom att använda ett giltigt betalkort. Det aktuella beloppet debiteras när din order bekräftats av Säljaren. Campadre förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av ordens värde finns och att dina adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

Vi använder oss av Qliros betalningstjänster. Vid fakturering och delbetalning varierar kreditgränsen och beräknas när köpet slutförs av vår samarbetspartner Qliro. Uppläggningsavgift kan tillkomma vid delbetalning, om så är fallet framgår det i kassan. En fakturaavgift om 29 SEK tillkommer alltid. Kreditgränsen sätts vid varje enskilt köp efter sedvanlig kreditprövning.

Om du valt ett betalsätt som medger senare betalning, t.ex. fakturabetalning, kan det komma att göras en kreditupplysning av dig vilket du informeras om i samband med kreditupplysningen.

Vid din betalning på Marknadsplatsen använder vi oss av företaget Mangopay for att möjliggöra utbetalningar som uppfyller gällande EU-lagstiftning till våra Säljare. Mangopays villkor hittar du här

4. DINA UPPGIFTER

När du handlar på Marknadsplatsen har du möjlighet att handla först efter att du registrerat ett användarkonto. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter när du registrerar ditt användarkonto, och du ansvarar för att uppgifterna är både korrekta och fullständiga, samt för eventuella konsekvenser av felaktiga uppgifter.

Det är ditt ansvar att spara och hålla inloggningsuppgifter säkra, vilket bland annat innebär att du inte får dela dina inloggningsuppgifter med någon annan och att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du ändå misstänker att dina inloggningsuppgifter har avslöjats eller använts av någon obehörig ska du omgående anmäla detta till oss. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter fram till de tidpunkt du skickat din anmälan till oss.

Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillträde till Marknadsplatsen om vi misstänker att du missbrukar användningen av Marknadsplatsen, dina inloggningsuppgifter eller i övrigt bryter mot Villkoren. Om vi bedömer det som lämpligt och/eller nödvändigt förbehåller vi oss rätten att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

5. LEVERANS

Du får normalt din leverans från Säljaren eller oss inom det antal arbetsdagar som anges på Marknadsplatsen från det att du mottagit din orderbekräftelse, om inte annat avtalats. Det är Säljaren som tillhandahåller produkten och är ansvarig för att skicka och leverera din order. Din order ska bekräftas och skickas så fort som möjligt.

Vilken leveranstid som du kan förvänta dig framgår av orderbekräftelsen. Även om Säljaren och Campadre strävar efter att leverera inom angivna tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle vara 30 dagar längre än den leveranstid som meddelats i orderbekräftelsen har du rätt att häva köpet. Om din produkt inte levereras inom den förväntade leveranstid som anges i orderbekräftelsen, vänligen kontakta kundtjänst via Campadre.se

En order kan bestå av köp från flera Säljare och eftersom produkten levereras till dig direkt från Säljaren respektive Campadre, kan din order komma att skickas i flera leveranser.

Du ansvarar själv för att paket som ska hämtas hos ett ombud löses ut inom den tid och med de uppgifter, t.ex. giltig legitimation och kolli-ID, som aviseringen anger. Avisering sker på det sätt och till den e-post och telefonnummer som anges i orderbekräftelsen. Vi och Säljarna förbehåller oss rätten att debitera dig om du inte hämtar upp ditt paket inom aviserad tid och för alla kostnader i samband med detta, t.ex. kostnaden för returen till Säljaren. Debitering sker genom faktura eller kvittningsvis mot din betalning i samband med ordern på Marknadsplatsen. Kostnaden för en retur framgår av Säljarens villkor som du finner på respektive Säljares sida.

6. RETURER, REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTT


6.1 ALLMÄNT

Detaljer gällande returer och ångerrätt regleras i Villkoren, och ska följa alla lagstadgade krav och bestämmelser om försäljning av produkter i ditt land. Alla köp som ångras eller produkter som returneras till den aktuella Säljaren eller till oss ska vara i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att produkterna inte får ha skadats eller på något sätt använts, inklusive tvättats eller burits för annat ändamål än att prova produkten, och att all märkning och alla lappar är intakta. Observera att du inte kan inte returnera underkläder, badkläder, piercingsmycken, skönhetsprodukter eller kosmetika på grund av hälso- och hygienskäl, om inte annat överenskommits med Säljaren. Om en produkt har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva dina rättigheter avseende retur och ångerrätt. Rätten att ångra dig eller returnera en vara upphör när förseglingen brutits. Eftersom Marknadsplatsen har många Säljare som erbjuder produkter till försäljning behandlas varje leverans från varje enskild Säljare separat, och alla frågor som rör returer, ångerrätt, reklamationer, m.m. hanteras utav Campadres kundtjänst

1.4 ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Om du returnerar produkter från en Säljare i en order, utan att ange någon särskild anledning, betraktas det som att du ångrat din orderläggning. Du kan ångra din orderläggning och utöva din ångerrätt från och med att du eller ditt ombud tagit emot eller hämtat din leverans från utlämningsstället och 14 dagar därefter.

Säljaren ger dig full återbetalning av priset för de produkter som returneras men fraktavgiften återbetalas ej, om inte annat framgår av Säljarens villkor.

Mer detaljerad information om returer hittar du på Marknadsplatsen och i Säljarens villkor som du finner på Säljarens sida vilken du når genom att klicka på Säljarens namn vid utcheckning eller på produktsidan.

1.4 REKLAMATIONER

Om du får varor som är defekta eller inte överensstämmer med din order eller produktinformationen på Marknadsplatsen, ska du underrätta Säljaren omgående genom att kontakta Campadres kundtjänst. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om produkten inte kan anses felaktig i konsumenträttslig lagstiftning samt riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Säljaren ska stå för returfrakten vid godkända reklamationer. När produkten returnerats och Säljaren godkänt din reklamation får du en återbetalning av priset för produkten i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning, förutsatt att du har underrättat Säljaren inom rätt tid. Om du reklamerar en defekt eller ett fel inom två månader från att du upptäckt defekten/felet anses du alltid ha ingett reklamationen i rätt tid. Du har tre år på dig att reklamera produkter som beställts genom Marknadsplatsen.

Om du istället önskar få produkten ersatt och Säljaren godkänner detta kommer Säljaren meddela dig när leverans av ersättningsvara kan ske.

1.4 MINA SIDOR FÖR ÅNGERRÄTT, RETURER OCH REKLAMATIONER

Om du ångrar en orderläggning och/eller vill returnera din order eller delar av din order, vänligen kontakta Campadres kundtjänst. Var noga med att returnera produkten till rätt Säljare (dvs den Säljare du mottagit produkten från) med hjälp av och tillsammans med den förbetalda retursedeln, som antingen medföljer i leveransen eller som du kan efterfråga via Campadres kundtjänst

Du kan också ångra din orderläggning och returnera dina produkter genom att fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär som du kan hitta på http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

1.4 ÅTERBETALNING

Återbetalning kommer företrädesvis ske med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället. Återbetalning görs snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om utövande av ångerrätt eller retur, under förutsättning att din återbetalning har accepterats av Säljaren och att Säljaren har mottagit produkterna eller bevis på att du har skickat tillbaka produkterna i rätt skick.

Vid retur av produkter som betalats med faktura krediteras fakturan när produkten i fråga har registrerats på Säljarens lager. Mer information om fakturahantering kan du hitta på https://www.qliro.com/sv/terms.

Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

1. GARANTI

Om de produkter du har köpt är defekta, tillämpar Säljaren gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina produkter på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera Campadres kundtjänst.

2. ÄNDRING AV VILLKOR

De Villkor som gäller för din order är de Villkor som finns på Marknadsplatsen vid den tidpunkt du lägger din order. Vi förbehåller oss rätten att ändra Campadres villkor, och Säljare förbehåller sig rätten att ändra Säljarens villkor, vid behov utan att meddela dig på förhand.

2. ÄGANDERÄTT

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på Marknadsplatsen, tillhör Campadre och dess närstående bolag eller licensgivare. All användning av Marknadsplatsen eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Campadre. För undvikande av tvivel påpekas att Campadre inte har några immateriella rättigheter i de produkter som Säljaren erbjuder till försäljning via Marknadsplatsen.

2. LÄNKAR

För det fall Marknadsplatsen innehåller externa länkar ansvarar inte Campadre för innehållet, säkerheten eller behandlingen av dina personuppgifter som sker på dessa hemsidor. Det gäller även sidor som länkar till Marknadsplatsen. Vi uppmanar dig därför att vara försiktig med vilka länkar du klickar på.

2. DIN ANVÄNDNING AV MARKNADSPLATSEN

Genom att du godkänner Villkoren, intygar du att du har förstått och godkänner att du inte kommer använda Marknadsplatsen på ett sätt som kan skada eller ha en negativ inverkan på Campadre, Säljarna samt produkterna eller tjänsterna som tillhandahålls genom att exempelvis ladda upp, publicera, eller återge innehåll eller kommunikation från oss eller på annat sätt stör andra användares åtkomst till Marknadsplatsen. Du intygar också att du inte kommer använda något verktyg, programvara, skript eller annan mekanism eller enhet (inklusive, men inte begränsat till, botprogram, spindlar krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. Campadre förbehåller sig rätten att stänga av och neka tillgång till användare som bryter mot ovan.

2. VÅRT ANSVAR

Campadre ansvarar inte för andra Säljares försäljning, leverans, uppfyllande av Villkor eller andra handlingar, om inte Campadre själv agerar Säljare eller det annars strider mot tillämplig lag att utesluta eller begränsa sådant ansvar. Vi ansvarar inte heller för omständigheter som ligger utanför vår kontroll (s.k. force majeure).

Campadres ansvar för det fall vi bryter mot Campadres villkor är begränsat till vad som kan anses vara en rimlig och förutsebar konsekvens av Campadres överträdelse. Vi ansvarar inte för indirekta förluster, till exempel förlorade affärsmöjligheter eller utebliven vinst.

Vid en eventuell förlust eller skada i samband med din order på Marknadsplatsen för vilken Campadre ansvarar, är vår ansvarsskyldighet gentemot dig begränsad till det totala beloppet för din order.

2. ÖVERLÅTELSE

Campadre förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta, överföra eller pantsätta alla tjänster, ansvarsskyldigheter eller krav i förbindelse med betalningar och andra tjänster.

2. KLAUSULERS GILTIGHET

Om en domstol eller tillsynsmyndighet bedömer att en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller verkningslösa påverkar detta inte övriga bestämmelsers giltighet.

2. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Om du vill framföra ett klagomål avseende en order eller köp på Marknadsplatsen bör du alltid registrera ett klagomål via Campadres kundtjänst. Efter att du registrerat ditt klagomål kommer detta vidarebefordras till den Säljare som tillhandahållit produkten. Om du och Säljaren inte kan komma överens om en lösning bör du i första hand kontakta Campadres kundtjänst.

Om du anser att den produkt du köpt av oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, http://arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Du kan också skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). ODR-plattformen erbjuder tvistelösning utanför domstol för konsumenter och näringsidkare inom EU avseende varor som köpts online. Portalen kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Du hittar ODR-plattformen här: http://ec.europa.eu/odr.

Tvister som avser tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska ske i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.