Douchebag Clothing

Douchebag Clothing is a Swedish life style brand with a focus on quality and attitude.

Whether heading to the couch, the gym or work – suit up and look your best in comfortable clothes.

Our clothing factory is both GOTS and OEKO-TEX certified.

DBOS Clothing AB

Blåkullevägen 22
90752, Umeå


Org.nummer 559069-1621
Momsregistreringsnummer SE559069162101

Skickas från: SE
Erbjuder fri frakt: Från 800,00 SEK

DBOS Clothing AB operates a 14 day returns policy starting from the date when your items are picked up at the delivery point.

If you wish to return your items, send an email to enquiries@douchebagclothing.se for further instructions. Specify your order id and which items you wish to return or exchange. If you want to return items, please specify why.

It is your responsibility to make sure you send the return using a recorded & tracked service, as we cannot refund any lost, missing or damaged parcels. It will be your responsibilty to claim

Once we recieve your returned items, we will examine the producs and pay the refund. Once this is done, we will send you a notifiaction of this transaction.

If you cancel a purchase and request a refund we, according to The Swedish “Distance and Doorstep Sales Act”, are responsible to fullfil this refund within 30 days, but we will of course try to handle it as swiftly as we can.

IntegritetspolicyVem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du genomför ett köp eller lägger en beställning på marknadsplatsen?Företag: DBOS Clothing AB
Adress: Blåkullevägen 22
Postnummer: 907 52
Stad: Umeå
Land: Sverige
E-post: mattias@dbosclothing.com
Telefon: +46 70 295 73 67
Företagsregister: Bolagsverket
Org.nummer: 559069-1621Vilka av dina personuppgifter behandlas av säljaren?
När du genomför ett köp eller lägger en beställning på produkt eller tjänst behandlar säljaren ditt namn, adress och telefonnummer. Säljaren kan också komma att behandla andra uppgifter som du på eget initiativ har lämnat till säljaren.Hur och varför behandlar säljaren dina uppgifter?
Säljaren behandlar dina personuppgifter ovan för att kunna fullgöra det köpeavtal som ingåtts med dig, bland annat genom att leverera den produkt eller tjänst som du beställt på marknadsplatsen. I vissa fall behandlar kunden även personuppgifter för att kunna uppfylla andra lagkrav, ex. i enlighet med bokföringslagen.På vilka lagliga grunder utförs behandlingen?
Den behandling som sker i syfte att uppfylla din beställning av produkt eller tjänst sker för att det är nödvändigt för att kunna fullgöra köpeavtalet med dig. När säljaren behandlar personuppgifterna för att kunna tillhandahålla kundtjänst sker det med stöd av ett berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att säljaren ska uppfylla en lagstadgad skyldighet utförs för att behandlingen är nödvändig för att efterleva sådant lagkrav eller myndighetsbeslut.Vilka underleverantörer överför säljaren dina personuppgifter till?
Säljaren delar kundens personuppgifter till följande personuppgiftsbiträden för att kunna administrera din behandling:
• Transport – Postnord
Var behandlas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas bara inom EU/EES.Hur länge sparar säljaren dina personuppgifter?
Dina uppgifter lagras bara så länge som det behövs för att kunna uppfylla beställningen eller köpet av produkter eller tjänster på marknadsplatsen, eller så länge det är nödvändighet för att kunna tillvarata dina rättigheter och hantera dina ärenden hos kundtjänst. Observera att vissa personuppgifter måste lagras under en längre period om det krävs enligt lag. Inga personuppgifter som kan hänföras till dig kommer att lagras längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning.Vilka är dina rättigheter?
Rätt till information. Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Denna information tillhandahålls genom denna integritetspolicy och när dina personuppgifter samlas in.
Rätt till tillgång. Du har rätt att när som helst begära åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig i enlighet med GDPR.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig.
Rätt till radering. I vissa fall har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.Rätt till begränsning.
I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt till dataportabilitet. I vissa fall kan du begära att dina uppgifter tillhandahålls till dig i ett bärbart format och att överföra detta till en annan styrenhet.Rätt att invända.
Du har rätt att invända mot säljarens behandling av dina personuppgifter.
Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor om säljarens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta säljaren via kontaktuppgifterna nedan.Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din relevanta tillsynsmyndighet för dataskydd i Sverige är dataskyddsmyndigheten ”Integritetsskyddsmyndigheten”) när som helst om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning om dataskydd.Säljarens kontaktperson:
Namn: Mattias Kling
Adress: Blåkullevägen 22
Postnummer: 907 52
Stad: Umeå
Telefon: +46 70 295 73 67
E-post: mattias@dbosclothing.com