ebbe

Barn och babykläder med inspiration från det skandinaviska landskapet med sina skogar, hav och ängar. Kollektionerna är avskalade, moderna och funktionella. Med hållbara material och kvaliteér som tål att användas och ärvas är vi stola att presentera våra kollektion. Välkommen till ebbe!

Onetwoten AB

Box: 210 11
20021, Malmö


Org.nummer 556659-6564
Momsregistreringsnummer SE556659656401

Skickas från: SE
Erbjuder fri frakt: Från 500,00 SEK

Du har full retur och bytesrätt i 14 dagar från den dag du mottagit dina varor. Skicka tillbaka den oanvända varan i originalförpackningen tillsammans med packsedeln som ligger i försändelsen. Returfrakten står du själv för.

Sekretess policy:
Lagring av uppgifter:
Vi lagrar personuppgifterna så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som de samlades in för, dock längst i 36 månader, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsfall.
Samarbetspartners:
I vår strävan efter att serva dig som kund på bästa vis har vi samarbetspartners som exempelvis PostNord för leverans av varor.

Hur säkerställer vi att personuppgifterna är skyddade?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig OneTwoTen att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd.

Vilka är dina rättigheter?
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Hör gärna av dig om du har några frågor runt vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter
Du når oss lättast genom att skicka ett mejl till info@ebbekids.se eller ring på tfn: 040-15 797 79

Personuppgiftsansvarig:
OneTwoTen AB/ Veronika Nysten
ebbekids.se
Box 150 62
200 31 Malmö