Scampi Swimwear

Scampi is an exclusive Swedish swimwear brand offering unique and climate positive swim and beachwear with a updated and timeless Scandinavian look. Designed and inspired by vagabonds and sustainably made to discover distant shores and plunge into new oceans. Always made in Europe, constructed from abandoned fishing nets drifting in our oceans Scampi garments has the highest resilience to sunlight, chlorine and suntan lotions, always with UPF 50.

Scampi Swimwear AB

Brahegatan 4
11437, Stockholm


Org.nummer 5564540630
Momsregistreringsnummer SE556454063001

Skickas från: SE
Erbjuder fri frakt: Nej

Som kund på Campadre har du rätt att returnera en enstaka vara eller hela din beställning om du inte är nöjd. Från det att du mottagit din beställning gäller ångerrätten i 14 dagar. Produkten ska vara oanvänd och returneras i sitt ursprungliga skick. All orginalmärkning ska sitta kvar på varan och orginalförpackningen ska returneras i oförändrat skick. Kostnaden för att returnera en vara från Scampi Swimwear är 49 kr. Returkostnaden dras av vid återbetalningen av din beställning. Om du saknar din returetikett, vänligen kontakta kundservice@campadre.se för att erhålla en returetikett.

Integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du genomför ett köp eller lägger en beställning på marknadsplatsen?
Företag:
Adress:
Postnummer: 182 33
Stad: Danderyd
Land: Sverige
E-post: customerservice@scampi.se
Telefon: 076-762 49 20
Org.nummer: 556454-0630
Registrering: Bolagsverket
Vilka av dina personuppgifter behandlas av säljaren?
När du genomför ett köp eller lägger en beställning på produkt eller tjänst behandlar säljaren ditt namn, adress och telefonnummer. Säljaren kan också komma att behandla andra uppgifter som du på eget initiativ har lämnat till säljaren.
Hur och varför behandlar säljaren dina uppgifter?
Säljaren behandlar dina personuppgifter ovan för att kunna fullgöra det köpeavtal som ingåtts med dig, bland annat genom att leverera den produkt eller tjänst som du beställt på marknadsplatsen. I vissa fall behandlar kunden även personuppgifter för att kunna uppfylla andra lagkrav, ex. i enlighet med bokföringslagen.
På vilka lagliga grunder utförs behandlingen?
Den behandling som sker i syfte att uppfylla din beställning av produkt eller tjänst sker för att det är nödvändigt för att kunna fullgöra köpeavtalet med dig. När säljaren behandlar personuppgifterna för att kunna tillhandahålla kundtjänst sker det med stöd av ett berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att säljaren ska uppfylla en lagstadgad skyldighet utförs för att behandlingen är nödvändig för att efterleva sådant lagkrav eller myndighetsbeslut.
Vilka underleverantörer överför säljaren dina personuppgifter till?
Säljaren delar kundens personuppgifter till följande personuppgiftsbiträden för att kunna administrera din behandling:
• Orderhantering – (Sverige)
• Transport – (Sverige)
Var behandlas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas bara inom EU/EES.
Hur länge sparar säljaren dina personuppgifter?
Dina uppgifter lagras bara så länge som det behövs för att kunna uppfylla beställningen eller köpet av produkter eller tjänster på marknadsplatsen, eller så länge det är nödvändighet för att kunna tillvarata dina rättigheter och hantera dina ärenden hos kundtjänst. Observera att vissa personuppgifter måste lagras under en längre period om det krävs enligt lag. Inga personuppgifter som kan hänföras till dig kommer att lagras längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning.
Vilka är dina rättigheter?
Rätt till information. Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Denna information tillhandahålls genom denna integritetspolicy och när dina personuppgifter samlas in.
Rätt till tillgång. Du har rätt att när som helst begära åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig i enlighet med GDPR.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig.
Rätt till radering. I vissa fall har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.
Rätt till begränsning. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt till dataportabilitet. I vissa fall kan du begära att dina uppgifter tillhandahålls till dig i ett bärbart format och att överföra detta till en annan styrenhet.
Rätt att invända. Du har rätt att invända mot säljarens behandling av dina personuppgifter.
Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor om säljarens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta säljaren via kontaktuppgifterna nedan.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din relevanta tillsynsmyndighet för dataskydd i Sverige är dataskyddsmyndigheten ”Integritetsskyddsmyndigheten”) när som helst om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning om dataskydd.
Säljarens kontaktperson:
Namn: Scampi AB
Adress: Svärdvägen 13
Postnummer: 18233
Stad: Danderyd
Telefon: 076-762 49 20
E-post: customerservice@scampi.se